Classroom oppdatering høsten 2018

Google Classroom har fått en litt større oppdatering, noe Google pleier å gjøre hver sommer. Det kommer også oppdateringer gjennom året, hva som er nytt kan du alltid sjekke på hjelpesidene til Classroom her.

Noen av endringene påvirker både gamle klasserom, og klasserom som ble opprettet etter oppdateringene nå i august, mens enkelte endringer kun er for nye klasserom. Ellers sies det at noen av de nye endringene etter hvert skal bli tilgjengelig for gamle klasserom, og enda noen nye funksjoner vil komme etter hvert. Vi skal se litt på dette sammen, men nedenfor ser du litt av endringene.

Kun for gamle klasserom:

Info-fanen:

 • Ett av de tre tidligere hovedvalgene var "INFO", på denne siden lå det bla. informasjon om faget, kursmateriell og bla. mulighet for å legge til lærere.
 • Denne er nå flyttet i gamle klasserom, den ligger nå til høre (se bilde på siden).
 • Trykker du nå på "Info" popper det opp et bilde (se under) med kurs-informasjonen og eventuell kursmateriell.
 • Valget om å legge til lærere ligger nå i "PERSONER" (se lengre ned).

Kun for nye klasserom:

KURSARBEID-fanen:

 • Nytt i nye klasserom er fanen "KURSARBEID" som samler alle oppgaver og spørsmål i Classroom.
 • Du vil da se at du i "STRØM" ikke kan legge inn oppgaver og spørsmål, men kun kunngjøringer (og gjenbruke gamle innlegg).
 • I omgjøring til KURSARBEID er også de gamle emneknaggene borte, de vil du altså nå ikke kunne se på "STRØM"-siden. Men emneknaggene er nå eksklusivt for "KURSARBEID"-siden.
  • Her vil du legge merke til at du ikke kan opprette kunngjøringer med emneknagger, og da heller ikke opprette kunngjøring på "KURSARBEID"-siden. Ryktene sier at dette skal komme etter hvert.
  • På "KURSARBEID"-siden trykker du på "OPPRETT" og her kan du legge til oppgaver, spørsmål og lage emneknagger (og gjenbruke gamle innlegg).
  • Oppgaver og spørsmål vil da legge seg inn i de nye emneknaggene, noe som gir en tydelig inndeling (dersom du velger at de skal ha en emneknagg, ellers ligger de bare helt øverst).
  • Trykker du på de tre prikkene til høre på en emneknapp (på den grønne stripen) så får du bla. valget om å flytte emneknaggen opp eller ned. Slik kan du flytte det som jobbes med akkurat nå helt øverst.

For alle klasserom:

"PERSONER"-fanen

 • Det som tidligere var "ELEVER" har nå blitt til "PERSONER".
 • Her samles elevene (som tidligere var på "ELEVER"-siden) og lærere (som tidligere var på "INFO"-siden).
 • Her kan du enkelt legge til lærere og elever, og diverse andre funksjoner.

Vurdering / tilbakemelding

Måten du vurderer / gir tilbakemeldinger via Classroom er nå helt ny. Tidligere så måtte du åpne innleveringen (f.eks. et dokument), den åpnet så i et nytt vindu, og så gå tilbake til Classroom for å gi en privat kommentar og eventuell karakter på innleveringen.

Nytt: klikk på et innlevert dokument fra en elev (i en oppgave) eller en annen fil.

Alt i ett vindu: alle funksjonene er nå tilgjengelig i ett vindu, og du kan jobbe med alle innleveringene fra elevene, uten å måtte gå fram og tilbake mellom innleveringen og Classroom.

Bytt elev og filer

Du kan velge mellom elevene i nedtrekksmenyen eller velge neste/forrige med pilene.

På høyre side kan du velge mellom filene som eleven har levert inn i denne oppgaven, dersom eleven har levert inn flere filer.

Forslag

Forslag er på som standard, det vil si at om du skriver noe i teksten så gir du forslag til eleven om å endre det. Det blir tydelig markert med grønt og eleven kan akseptere det eller forkaste det.

Ønsker du likevel å skrive i teksten klikker du bare på den grønne knappen og velger "Redigering".

Karakter og kommentar

På høyre side kan du legge karakteren rett inn, og du kan skrive inn og legge ut privat kommentar direkte til eleven. Private kommentarer er kun synlig for den eleven (og lærerne) og ligger ved filene i Classroom.

Andre nye funksjoner:

Innstillinger

Innstillinger for kurset er samlet i dette ikonet, som f.eks. kurskode, beskrivelse, strøm, osv.

Kopier kurset

Kopier et kurs og få med emneknagger og oppgaver/spørsmål fra det kurset du kopierer fra.

Individuelle varsler

Du kan velge hvilke klasserom du vil få varsler fra, slik at du ikke trenger å få det fra alle. Trykk på meny knappen øverst til venstre (tre streker), "Innstillinger" nederst til venstre, og velg hvilke kurs så skal være aktivert med varsler (blått) nederst under "Kursvarsler".