Backup på iPad

Alt som ikke allerede er lagret i Google Disk bør det regelmessig taes backup av. Dersom det skulle skje noe med iPad-en(f.eks. at den må settes opp på nytt), vil alle arbeider som er gjort i andre apper bli borte. Dette gjelder f.eks. Book Creator, bilder, osv.

Se under for hvordan dette kan gjøres med Book Creator og bilder. Fremgangsmåten for Book Creator vil også fungere i de fleste andre apper.

Backup Book Creator.compressed.pdf
Backup Google Photo.compressed.pdf