Om siden

Denne siden er laget for å hjelpe til med teknisk bruk av IKT i skolen.

Mye av fokuset ligger på G-Suite for Education(GSE), og bruk av iPad eller PC.

Det meste av innholdet på denne siden er laget av Gaute Thøgersen, men deler av innholdet er laget av andre D-pedagoger i Larvik kommune.


Om personen bak:

Gaute Thøgersen er tidligere lærer og Digital-pedagog i Larvikskolen, og er nå IKT-ansvarlig hos Larvik Læringssenter. Gaute har gjennomført kurs med andre D-pedagoger innen bruk av GSE (Google) og iPad både teknisk og pedagogisk. Gaute er Google Certified Educator Level 2 og Apple Teacher.

I hverdagen bruker Gaute en del tid på opplæring av elever og lærere i bruk av IKT. Derfor kom tanken om å lage hjelpevideoer slik at brukerne kan se hvordan funksjonene fungerer i eget tempo og ha mulighet til å se dem flere ganger. Det er nettopp derfor denne siden ble laget.